Ondervindt u problemen met het verzenden van het inschrijfformulier? Print dan dit formulier uit, en vul deze in.

CURSUS: /

Persoonlijke gegevens

* Achternaam cursist:
* Voornaam:
* Titel:
* Geboortedatum:
   Naam ouders / Verzorgers:
* Straatnaam:
* Huisnummer:
* Postcode:
* Plaats:
   Telefoon vast:
* Telefoon vast:
* Email:

Machtiging en ondertekening

Automatische incasso van het cursusgeld vindt alleen plaats als u daar zelf toestemming voor geeft; u geeft die toestemming door hieronder de machtiging aan te kruisen en een rekeningnummer aan te geven.

Ik verleen machtiging aan triade om, tot wederopzegging, van mijn onderstaande bank/girorekening het cursusgeld voor het jaar 2018-2019 in termijnen af te schrijven.
Mijn IBAN nummer is:

Nieuwsbrief

Triade verstuurt ongeveer 6 x per jaar een digitale nieuwsbrief.

Nieuwsbrief ontvangen?

Ja
Nee

Akkoordverklaring

* Met het versturen van dit inschrijfformulier verklaar ik bekend te zijn met de bepalingen van het cursusreglement en het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.

Heeft u alle verplichte velden * ingevuld?

Laat dit veld leeg:

Nieuwsbrief

Agenda

zaterdag 22 september
van 11.00 - 14.00 uur
Triade
07 oktober
Triade onder andere
04 november
Diverse locaties
AGENDA OVERZICHT »

Facebook