Code: T02
Bezoek aan de Kunstuitleen
GROEP: 3,4,5,6,7,8
Word zelf kunstenaar! We gaan op de zolder van de Kunstuitleen op zoek naar een kunstwerk! We doen dat door te speuren tussen de kunst als een echte detective; op zoek naar een heks in een tekening, een boot op een schilderij of een dier in een sprookjeslandschap. Het bezoek aan de Kunstuitleen houdt in: - een speurtocht door de Kunstuitleen, hierbij wordt aangesloten op het thema van de school - bekijken en bespreken van de gevonden kunstwerken - samen met een kunstenaar/docent aan het werk - het gemaakte werk wordt bekeken en besproken - een tentoonstelling van het werk van de kinderen Waarom? De Kunstuitleen vindt het belangrijk dat kinderen leren kijken en dat wat ze zien onder woorden leren brengen. Kinderen leren zo hun eigen mening te vormen en respect te hebben voor elkaars uitingen. Hoogdravende idealen? Maar dit gebeurt wel tijdens zo’n bijeenkomst in de Kunstuitleen!

Bijzonderheden: Van tevoren vindt overleg plaats met de leerkracht over het onderwerp.

Ga terug

Contact
Kunst in School

Voor informatie en vragen: kunstinschool@triade-denhelder.nl of tel: 0223 -537200.

Nel Beemster
Coördinator Kunst in School
kunstinschool@triade-denhelder.nl

Françoise Kooistra
Cultuur educatie consulent
cec@triade-denhelder.nl