In het kader van de Rijksregeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ heeft Triade voor de basisscholen in Den Helder het plan ‘Cultuurpartners.dh geschreven.
Dit plan gaat er van uit dat op de partnerscholen wordt gezocht naar manieren om het kunstonderwijs zoveel mogelijk te integreren in de rest van het curriculum. Kunstonderwijs mag daarbij geen ‘middel tot’ worden maar een eigen waarde behouden.
Dit houdt in dat:
  • Het onderwerp waarover gewerkt wordt een directe relatie heeft met de rest van de leerstof op school; de manier waarop dit onderwerp in de kunstles wordt behandeld draagt bij aan de doelen van de school
  • De kunstles ook een op zichzelf staande, autonome waarde heeft.
B.v. In de les fotografie gaat het over verschillende soorten perspectief maar er wordt tegelijkertijd gewerkt aan het doel ’het kind leert zijn omgeving beter kennen’. (deelaspecten: architectuur, soorten huizen/ gebouwen), de weg van school naar huis, plattegrond, straatnamen, bomen etc.).
Op zo’n moment wordt het kunstvak ingezet in het leerproces en leert het kind van en door  het kunstonderwijs. Dit levert een rijke leeromgeving en een efficiënt en effectief gebruik van de onderwijstijd op.

     
Momenteel wordt samen met 10 partnerscholen uitgezocht welke werkwijze het meest voldoet om dit gezamenlijke doel te behalen.
Partnerscholen in schooljaar 2014 – 2015
BS de Drietand
BS de Duijnvaerder
PCBS de Fontein
SBO de Meerpaal
PCBS de Rank
RKBS Schoter Duijn
BS Thorbecke
BS de Trimaran
BS Tuselant
RKBS de Vlieberg

Contact
Kunst in School

Voor informatie en vragen: kunstinschool@triade-denhelder.nl of tel: 0223 -537200.

Nel Beemster
Coördinator Kunst in School
kunstinschool@triade-denhelder.nl

Françoise Kooistra
Cultuur educatie consulent
cec@triade-denhelder.nl