Code: PAV06
Kijkditbenik!
GROEP: 1,2,3,4,5,6,7,8

Rondom het thema ‘je zelfportret’ ontdekken leerlingen de mogelijkheden van de fotografie en het bijzondere van het portret. 
Het project is een samenspel van receptieve, actieve en reflectieve elementen. Het portret van het kind staat hierbij steeds centraal. In het receptieve deel kijken leerlingen naar foto’s: van zichzelf, van anderen maar ook naar schilderijen en tekeningen van gezichten. 
Het bekijken van elkaars werk hoort hier zeker ook bij. In het actieve deel gaan leerlingen bewust om met hun zintuigen, materiaal en apparatuur. Ze spelen fotograaf en model. 
Als reflectieve elementen kunnen genoemd worden het uitwisselen van ervaringen: wat je ziet. Het bekijken van elkaars werk en het beoordelen hoe je gefotografeerd bent.

Samenstelling leskist
Het project bestaat uit lesbrieven die per bouw gebundeld zijn. Daarnaast is er de leskist met allerlei materiaal ter ondersteuning van de lessen. In de kist ook lijsten met benodigde materialen, handleidingen voor technische aspecten zoals camera en computer en veel voorbeelden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de fotograaf/ kunstenaar uit te nodigen om samen met de leerlingen te fotograferen (KAV06).

Ga terug

Contact
Kunst in School

Voor informatie en vragen: kunstinschool@triade-denhelder.nl of tel: 0223 -537200.

Nel Beemster
Coördinator Kunst in School
kunstinschool@triade-denhelder.nl

Françoise Kooistra
Cultuur educatie consulent
cec@triade-denhelder.nl