Download hier het lesmateriaal voor het dansproject van schooljaar 2016 - 2017.Dit lesmateriaal is gemaakt in opdracht van Triade in samenwerking met  Dansgezelschap De Stilte.                                      

​Het plan ‘reflectie in de hoofdrol’ is voor de gemeente Schagen geschreven in het kader van de Rijksregeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit’.
In dit plan staat elk jaar één kunstdiscipline centraal, komt een voorstelling of tentoonstelling op school en worden soms lessen door kunstenaars in de klas gegeven.
Doel van het plan:
  • Bewust stilstaan bij het reflecteren met kinderen rondom kunstproducten
  • Meer samenhang tussen de verschillende vakken creëren (kunst op een vanzelfsprekende manier integreren in het curriculum van de school).
De theorie van Cultuur in de Spiegel (CIS)  ligt aan dit plan ten grondslag
Concreet houdt dat in dat bij de tentoonstelling / voorstelling die de kinderen gaan zien lesmateriaal wordt geschreven rond vaardigheden die genoemd worden in CIS:
  1. Waarnemen (kijken)
  2. Verbeelden (doen)
  3. Vakoverstijgende suggesties (Denken)
De leerlingen worden zo voorbereid op het thema van de voorstelling. De leerkracht krijgt suggesties om dit thema te verbreden naar andere vakgebieden.
 
1e plan-jaar 2013 – 2014
Discipline:          Beeldend
Tentoonstelling: Kunstkwartetten, ontwikkeld door beeldend kunstenaar Kees Admiraal
Kisten met kunstwerken rond een thema met lesmateriaal voor alle groepen.
 
2e plan-jaar 2014 – 2015
Discipline:          Theater, 3 voorstellingen door theatergroep Unieke Zaken
Groep 1,2,3        Dit is geen droom          
Groep 4,5           De vliegende gek
Groep 6,7,8        Beter te laat dan te nooit
Thema:               Deze drie voorstellingen zijn gegroepeerd rond het thema reizen
 
3e plan-jaar    2015 – 2016                
Discipline:            Muziek
‘Dagje DieDrie’ groep 1 – 3
Voor de jongste kinderen is gekozen voor een intieme setting met akoestische instrumenten. Deze concerten vinden zoveel mogelijk plaats op school.
 
‘Dagje DieDrie’ groep 4 – 8
De kinderen van groep 4 – 8 gaan naar een grotere zaal en krijgen daar een popconcert.
 
4e plan-jaar 2016 – 2017    
Discipline:                         Dans
Voor de groepen 1 2 3 6 7 8
1-2TJES
1-2tjes zijn dansduetten, uitgevoerd op een vloer van 3,5 x 3,5 meter waar leerlingen aan drie zijden omheen zitten. De vloer wordt gelegd en de klas kijkt in het speellokaal actief naar een duet. Dicht op de huid van de toeschouwer ontvouwt zich een confrontatie tussen twee dansers. Wat getoond wordt, wordt dubbel beleefd in de workshop die erop volgt.
 
Voor de groepen 4 en 5 of  3/4 en 5/6
De voorstelling Vliegende koe
Spelen is leuk en ernstig tegelijk. Als je er helemaal in opgaat, kan alles. Twee meisjes en een jongen gaan op de vleugels van de verbeelding de strijd aan
met elkaar: want wie speelt met wie als je met zijn drieën bent? 
 

Contact
Kunst in School

Voor informatie en vragen: kunstinschool@triade-denhelder.nl of tel: 0223 -537200.

Nel Beemster
Coördinator Kunst in School
kunstinschool@triade-denhelder.nl

Françoise Kooistra
Cultuur educatie consulent
cec@triade-denhelder.nl