Giften

Om de kwaliteit van het onderwijs door Triade hoog te houden en om het een kunstenschool te laten zijn voor iedereen, zijn naast subsidies giften en bijdragen uit fondsen zeer welkom. Dit kan gaan om materialen, vrijwilligerswerk of financiële giften. Onder bepaalde voorwaarden kunt u hier aftrek voor krijgen in uw aangifte inkomsten- of omzetbelasting.

ANBI
Triade is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit levert voor zowel particulieren als bedrijven een fiscaal voordeel op met betrekking tot schenken. Triade is bovendien vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, waardoor uw gift dus geheel ten goede komt aan Triade en de leerlingen en cursisten. Daarnaast kunnen donateurs onder voorwaarden de giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Particuliere periodieke gift in geld of in natura
Wilt u een periodieke gift aan Triade doen? Dan kunnen we een schriftelijke overeenkomst opmaken, waarvoor wij deze formulieren gebruiken. Als de periodieke gift voldoet aan de voorwaarden kunt u deze vervolgens aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Omdat Triade een culturele ANBI-status heeft is er de mogelijkheid tot een extra aftrek, u mag de aangifte met 25% verhogen.

Federatie Cultuur, jaarverslagen
Als ANBI dient Triade een aantal gegevens te publiceren. Deze zijn terug te vinden op de website van Federatie Cultuur. Hier zijn ook de bestuurssamenstelling, het inhoudelijk en het financieel jaarverslag van Triade te vinden.

Meer weten over doneren, schenken en sponsoren? Of wilt u ons graag steunen en heeft u een goed idee hoe u dit wil doen? Dan horen we dat graag! Stuur een mail naar info@triade-denhelder.nl of bel ons op 0223-537200.