Verantwoording

 

Inleiding beleidsplan 2022-2025

 
Kunst en cultuur is van, voor en door iedereen. Het ontwikkelen van persoonlijke culturele competenties (door kennis, vaardigheden, oefening en talent) draagt bij aan een creatieve, innovatieve en wendbare samenleving. Culturele ontmoetingen verhogen het gemeenschapsgevoel. Samen beleven, creëren en delen van kunst en cultuur draagt bij aan een leefbare samenleving.
 
Als hét Huis van de Kunsten maakt Triade kunst, cultuur en educatie aantrekkelijk, toegankelijk en bereikbaar voor alle inwoners van de gemeente Den Helder, alsmede die van Schagen en Hollands Kroon. Triade laat hen kennismaken met muziek, theater, beeldende kunst, dans, fotografie en multimedia. Triade helpt mensen met het ontdekken van eigen talent, om dit te ontwikkelen en om zich hierin te bekwamen zodat zij daar als actief liefhebber of toeschouwer/toehoorder van kunnen genieten. Triade realiseert daarnaast een breed cultureel aanbod voor zo veel mogelijk scholen in het primair en voortgezet onderwijs en ondersteunt de scholen bij hun opdracht kunst en cultuur door te geven aan hun leerlingen.
 
Statutaire naam: Stichting Triade Centrum voor Kunst, Cultuur en Educatie Den Helder e.o. 
RSIN of fiscaal nummer: 73 24 947
 
Statutaire doelstelling van de stichting
  • Het laten ontdekken en ontwikkelen van kunstzinnige talenten, het laten hanteren van kunstzinnige middelen en het stimuleren van de beleving van cultuur; 
  • Bij te dragen tot ontwikkelen van persoonlijkheid en eigenwaarde door actieve kunst- en cultuurparticipatie; 
  • Waardevol te zijn bij het ontwikkelen van sociale, intellectuele en creatieve vaardigheden en bij te dragen tot het vermogen om bewust en kritisch vorm te geven aan eigen leefpatronen door actieve en passieve kunst- en cultuurparticipatie;
  • Toegevoegde waarde te bieden voor samenhang in een veelkleurige maatschappij en een aantrekkelijke omgeving om te leven, verblijven en wonen.
Financiële verantwoording
 
Inhoudelijke verantwoording
 
Directeur-bestuurder: Sander Boschma
 
Postadres: Postbus 128, 1780 AC Den Helder
Telefoon: 0223 537200
Algemeen mailadres: info@triade-denhelder.nl